PODRÓŻOWANIE W CZASIE

Operacyjny Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Oś priorytetowa:2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i ruchu turystycznego
Obszar wsparcia: 2.2 Wsparcie rozwoju ruchu turystycznego
Financování Finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:1 312 385,68 EUR
Termin realizacji: luty 2010 - czerwiec 2012

Projekt „Podróżowanie w czasie“ realizowany jest w ramach Operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej RC-RP 2007-2013, który jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

  • rozwój ruchu turystycznego w przygranicznych rejonach województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej obu regionów poprzez inwestycje tworzące nowe atrakcje
  • lepsze informowanie mieszkańców obu regionów o ofercie turystycznej sąsiedniego województwa
  • motywowanie mieszkańców do odwiedzenia sąsiedniego regionu